Annelik Parası Servisi

Haktan yararlanabilmek için koşullar

Annelik parası almak üzere kurumumuza başvurabilmeniz için aşağıdaki koşulları yerine getiriyor olmanız gerekir:
 • Bir bebek bekliyorsanız ya da bebeğiniz olduysa,
 • doğum öncesindeki altı haftalık annelik koruma dönemi başlangıcında kendiniz yasal sağlık kasalarından birinde sigortalı değil, özel sağlık sigortalı iseniz ya da (örneğin kocanız üzerinden) aile sigortasından faydalanıyorsanız

ve

 • annelik koruma dönemi boyunca size herhangi bir ücretin ödenmediği bir işte çalışıyorsanız (örneğin “Minijob” gibi düşük gelirli bir işte)

ya da

 • işvereniniz hamileliğiniz ya da doğum sonrasındaki annelik koruma döneminde iş ilişkinizi yetkili makamdan da onayını alarak sona erdirmiş ise.

Annelik parası talebi hakkı, Sosyal Kanun Kitabı V (SGB V) Madde 24 i ile birlikte olarak, Anne Koruma Yasası (Mutterschutzgesetz) Madde 19 Paragraf 2’ye dayanmaktadır.

 

Kurumumuzdan annelik parası alma hakkı bulunmayanlar ise aşağıdaki kişiler olarak sıralanabilir:
 • Düşük gelirli bir işte (Minijob) çalışıyor olsalar bile zorunlu ya da gönüllü yasal sağlık sigortası yaptırmış olanlar. Bu durumda lütfen dahil olduğunuz sigorta kurumuna başvurun
 • İş ilişkileri, annelik koruma dönemi başlamadan önce karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırılmış ya da belli bir süre sınırlamasına tabi olduğundan sonlanmış olan kadınlar
 • Ev kadınları
 • Memurlar, annelik koruma dönemi içinde iş değiştirmedikleri ya da ek iş faaliyeti bağlamında böyle bir iş yapmadıkları sürece
 • Sadece serbest çalışanlar, serbest meslek sahipleri ya da serbest meslek ücretiyle çalışanlar
 • Ek bir işte çalışmayan (buna düşük gelirli işler de dahil) üniversite öğrencileri/öğrenciler
 • Şirket müdürleri ve şirket konusunda alınan kararlar üzerinde (örneğin öz sermaye katılımları, engelleyici azınlığa dahil olmaları ya da başka nedenlerle) önemli bir etkiye sahip olan çalışan ortaklar
 • Annelik koruma döneminden sonra bitecek olan, ücretsiz özel izne çıkmış ve izin esnasında başka bir iş faaliyetinde bulunmamış kadınlar
 • Doğması beklenen çocuk için alınan ve annelik koruma döneminin sona ermesinden sonra bitecek olan bir ebeveyn izninde bulunan ve bu süresince yarı zamanlı bir işte çalışmayan kadınlar.